Kurs C2 Proficiency (CPE)

Kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge są oparte na autorskim programie co – teachingu tzw. systemie dualnym. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i prowadzone są przez dwóch lektorów: nauczyciela polskiego, który systematycznie pracuje nad słownictwem, utrwala gramatykę i przygotowuje do testu z Reading oraz Use of English oraz nauczyciela native speakera, który rozwija kompetencje komunikacyjne uczniów pracując nad Speaking, Listening oraz Writing.

 Co – teaching jest to optymalny model aktywnego, intensywnego i wszechstronnego rozwoju językowego uczniów przy jednoczesnej systematycznej pracy nad strategiami egzaminacyjnymi.  

Kursy C2 Proficiency prowadzimy stacjonarnie w placówkach Angloschool na Żoliborzu, Bielanach i w Łomiankach lub w opcji dostępnej z każdego miejsca na świecie,  on-line.

 Nasze sale szkolne oraz wirtualne  określamy jako ENGLISH SPEAKING ZONE. Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku angielskim.

 Jako szkoła posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu do egzaminów Cambridge.

W 2009 roku uzyskaliśmy status Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Cambridge English. Mamy  zespół  doświadczonych egzaminatorów i współpracujemy z wieloma szkołami i uczelniami.

Kurs C2 Proficiency uczniowie rozwijają kompetencje XXI wieku

Nauka języka angielskiego na kursach C2 Proficiency to przygotowanie do najwyższego poziomu egzaminów Cambridge. Jest to etap utrwalania zasad zaawansowanej gramatyki, rozwoju komunikacji i dalszego doskonalenia wszystkich sprawności językowych, ukierunkowanych na egzamin.

 Zajęcia z lektorem native speakerem rozwijają w uczniach umiejętność biegłej i zaawansowanej  komunikacji w języku angielskim w formie ustnej i pisemnej. Obok praktycznego ćwiczenia struktur językowych, uczestnicy mają szansę rozwijać wiele kompetencji społecznych w trakcie rozmów i dyskusji. Umiejętność wypowiadania opinii, wymiany informacji i dyskusji są istotnymi elementami egzaminu ustnego.  

Lektor polski systematycznie pracuje nad praktycznymi aspektami gramatyki i słownictwa, jednocześnie ćwicząc techniki egzaminacyjne.  Ten ważny etap już zaawansowanego rozwoju  językowego warto wykorzystać  przygotowując się do C2  w  innowacyjnym systemie dualnym.

Program kursu C2 Proficiency jest ambitny i intensywny.  Dbamy o to, aby zajęcia były urozmaicone metodycznie, angażujące i prowadzone aktywnie. Na zajęciach korzystamy z nowoczesnych technologii, map myśli,  prezentacji, ćwiczeń interaktywnych, ćwiczeń rozwijających strategie egzaminacyjne, filmów Cambridge Assessment oraz ćwiczeń słuchowych. Po zaliczeniu egzaminu próbnego uczestnicy kursu są zapraszani do udziału w egzaminie C2 Proficiency w naszym Centrum Egzaminacyjnym.

Dlaczego warto zdawać egzamin (CPE) C2 ProficiencyNa kursach Anglo C2 Proficiency uczniowie rozwijają kompetencje XXI wieku

Kursy Anglo C2 Proficiency obejmują

Zapisy na kurs Anglo CPE w Angloschool

Zapraszamy zainteresowanych uczniów do zrobienia krótkiego testu on-line. Gdy otrzymamy test, skontaktujemy się z Państwem i po krótkiej rozmowie z uczniem online, metodyk zaproponuje Państwu optymalną ścieżkę rozwoju językowego dziecka na bieżący rok szkolny i zaproponuje cele na przyszłość.

Testy online dostępne są na naszej stronie.

We wrześniu zapraszamy na zajęcia pokazowe.