W Angloschool nie opieramy się tylko na jednej metodzie nauczania. Bliska jest nam idea metody komunikacyjnej, ale wiemy, że skuteczne nauczanie języka musi odbywać się wielotorowo, z użyciem dużej ilości technik i typów ćwiczeń. Staramy się, aby mówienie stanowiło dużą część naszych zajęć, ale nie zaniedbujemy też gramatyki czy pisania. Wszystkie sprawności językowe są ważne - język musi rozwijać się równomiernie, aby osoba ucząca się mogła go używać w każdej wymagającej tego sytuacji (np. napisać krótkiego maila, wysłuchać komunikatu na lotnisku zagranicą, zapytać o drogę).  

Angielski Polska