Certyfikat Jakości Obsługi Angloschool

W 2019 roku na międzynarodowej konferencji centrów Cambridge,

Angloschool zostało wyróżnione za JAKOŚĆ oraz DOBRE PRAKTYKI 

( Cambridge English Quality and Cambridge English Practise) 

Angielski Polska